Üyelik & Gizlilik Sözleşmesi

Üyelik & Gizlilik Sözleşmesi

Aşağıdaki yazılı olan maddeler ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu tarafından düzenlenmiştir. Üye aşağıdaki maddeleri üye olduktan sonra kabul etmiş sayılacaktır. Yapılacak tüm yorum vb. yazılardan üye kendisi sorumludur.

Grafikler
Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi
 • İşbu Üyelik Sözleşmesi altunisikhukuk.com Yönetimi tarafından Bundan böyle (ALTUNIŞIK HUKUK BÜROSU) olarak anılacaktır. Tarafından, www.altunisikhukuk.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

 • ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu sözleşmeyi onaylayan üyelerine duyuruları düzenli olarak gönderir.

 • ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu web sitesi kişiseldir. Devredilemez ya da satılamaz.

 • Üye kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu Üyelerin hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-posta adresi üyeye özeldir. Tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir. Aynı e-posta ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. Şifre sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-posta adresi veya kullanıcı adı ve şifresini girmesini gerekmektedir.

 • Üye, ALTUNIŞIK HUKUK Bürosu’na girmiş olduğu bilgilerini 3.kişiler ile kesinlikle paylaşmamaktadır.

 • Üye altunisikhukuk.com’a  üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu  tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

 • Üye, tüm hakları ALTUNIŞIK Hukuk Bürosuna ait olan ve www.altunisikhukuk.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • ALTUNIŞIk Hukuk Bürosu herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. ALTUNIŞIK Hukuk Bürosunun sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.altunisikhukuk.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
  www.altunisikhukuk.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
  www.altunisikhukuk.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 • ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iş bu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.altunisikhukuk.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 • Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ALTUNIŞIK Hukuk Büoorsu defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

 • Bu sözleşmeyle ilgili yapılacak olan yorumlar,iletişim,geri bildirim,randevu,canlı destek kullanacak üyeler yapacakları söylemlerden kendisi sorumludur. Ayrıca yapmış olduğu yazılardan kendisi sorumluğu olduğunu belirtir ve dava durumlarında T.C. Antalya Merkez Mahkemeleri ile icra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 • İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Antalya Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 • Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 • ALTUNIŞIK Hukuk Bürosu dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.